NAN PEYI KIBA AVÒTMAN LEGAL NÈT E LI GARANTI NAN NENPÒT LOPITAL AK SANT SANTE.