Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
Irigwey – Cómo hacerse un aborto seguro

SONJE KE APRÈ DEKRIMINALIZE AVÒTMAN DAPRÈ LALWA 18987, AVÒTE AK KONSYANS OU NAN SISTÈM NASYONAL SANTE A, SA VLE DI OU KA EGZIJE YO POU YO FÈ YON AVÒTMAN SANS RISK POU OU NAN NENPÒT SISTÈM SANTE PIBLIK TANKOU NAN PRIVE.

 

Si ou bezwen avòte Irigwey kontakteyoun nan òganizasyon sa yo:

MUJERES EN EL HORNO

mujeresenelhorno.org
0800 8843 (*8843 desde ANTEL) - Lunes a viernes de 9 a 17 hs.
lineaaborto@mujeresenelhorno.org
Línea Aborto - Información Segura

SEXUALIDAPP!

Telechaje aplikasyon pou mobil Irigwey ki bay enfòmasyon klè e konfyab sou dwa seksyèl ak repwodiktif. Li gratis e li disponib pou Android ak Apple. Li gen, anplis de lòt sèvis, yon kat avèk pozisyon sèvis sante seksyèl piblik ak repwodiktif yo ak avòtman nan tout peyi a, avèk adrès ak nimewo telefòn sant yo, jou ak lè konsiltasyon, e demach pouw swiv pouw avòte, daprè sa lalwa a di.

        Pou plis enfòmasyon:

Mujer y Salud en Uruguay
http://www.mysu.org.uy/
Iniciativas Sanitarias
http://www.iniciativas.org.uy/
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
www.violenciadomestica.org.uy/indexProv.php