Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
Kiyès nou ye – Cómo hacerse un aborto seguro

Nou se yon ekip òganizasyon sosyal kap travay ansanm ak yon rezo pwofesyonèl sante pou dwa fanm, tifi ak jèn fi, fondalmantalman sou kesyon sante seksyèl ak repwodiktif.

Rezo sa yo travay nan garanti aksè tifi, jèn fi ak fanm a diferan sèvis sante tankou planin, oryantasyon nan chwa, edikasyon seksyèl, abi sou fanm ak aksè à avòtman san danje.

Antanke kolektiv, nou jenere estrateji kominikasyon ak difizyon ki baze sou dwa pou enfòmasyon. Soti nan sit entènèt sa a nou sikile enfòmasyon kle sou kòman yo jwenn aksè nan yon avòtman san danje nan Amerik Latin nan, konpile travay ke òganizasyon fanm yo ak pwofesyonèl sante fè pou defann dwa pou’w deside nan chak teritwa.

SI OU BEZWEN AVÒTE KONTAKTEYOUN NAN

ÒGANIZASYON

SIW VLE KONTAKTE EKIP KOMINIKASYON AN

KLIKE LA

Kontakte ekip kominikasyon an

Non (obligatwa)

Peyi (obligatwa)

Imèl (obligatwa)

Mesaj

Non (obligatwa)

Peyi (obligatwa)

Imèl (obligatwa)

Mesaj